PRISM KARİYER TESTİ

PRISM BRAIN MAPPING, kişilerin sosyal iletişimleri ve iş performanslarını etkileyen şahsi davranış eğilimlerinin belirlenmesi için dizayn edilmiştir. Nöro bilim esaslarına göre çok kapsamlı olarak hazırlanmış olan PRISM internet üzerinden cevaplandırılan en güncel kişisel analiz aracıdır. Geleneksel psikoloji tabanlı teorilerden farklı olarak PRISM insan davranışlarını Nöro Bilim çerçevesinde değerlendirmektedir.

PRISM'ın internet tabanlı çalışan sistemi Nöro Bilimin en güncel bulguları ışında kullanıcılarına davranış eğilimlerini gösteren farklı haritalar sunmaktadır.

PRISM Neden Farklıdır? 

• PRISM Brain Mapping, psikometrik bir test değildir. PRISM Nöro Bilim esaslarına dayanılarak geliştirilmiştir.

• Yetenek yönetimi ve geliştirilmesi çalışmalarında ilk adım olan öğrencilerin en gerçekçi şekilde davranış profillerinin çıkarılmasını sağlar. 

• Uygulamada katılımcıların kurnazlık yapmalarına izin vermez.

• Benchmark uygulaması ile kişinin davranış profili ve meslek gruplarının gereksinimlerinin aynı haritada gösterilmesine imkan verir.

• Öğrencilerin davranış tercihlerini 8 farklı boyutta farklı haritalar, grafikler ve analizler üzerinden gösterir.

• Ayrıca, öğrencinin davranış profilini, üniversitede hangi bölümde ve sonrasında hangi iş ortamlarında daha verimli çalışabileceklerini, diğer çalışanlar ile iletişim kurarken nasıl bir yol izlediklerini ve mevcut becerilerin geliştirmesinde fayda olacak yönlerinin belirlenmesi göstermektedir.

• PRISM kişilerin davranış tercihlerini açıklarken renkleri kullanır.

• Bütün duygularımız ve hareketlerimiz beynin farklı yerlerinin beraber çalışmaları sonucunda ortaya çıkar. PRISM haritasında beynin farklı bölgelerinin birbirleri ile olan iletişimleri gösterilmektedir.

PRISM Career Match

PRISM Career Match – Nöro Bilimsel esaslara göre hazırlanmış en güncel davranış profilleme ve öğrenciler için üniversitede okuyacakları bölüm ve sonrası için kariyer seçeneklerini belirleme envanteridir.

PRISM Career Match – Öğrencilere kariyer seçeneklerini belirlerken istedikleri meslekler için gereken yetkinlikleri, becerileri tek tek göstermesinin yanı sıra çalışma koşullarında göstermeleri beklenecek davranış profillerini de paylaşılmaktadır. Böylece, öğrencinin kendi davranış profili ile istediği meslekler arasında karşılaştırma yapmasına ve kendisine en uygun, başarılı olabileceği mesleği seçmesine yardımcı olmaktadır.

PRISM Career Match – Genç kuşakların, kendilerine uygun mesleği seçmeleri ve üniversitede bu hedefe ulaşacakları tercihleri yapmaları çok önemlidir. Doğru kariyer planlaması gençlerin gelecek hayatlarında başarılı olmalarına ayrıca iş ile sosyal hayatlarını aynı oranda önemseyerek, kendileri için doğru yaşam dengesini kurmalarına yardımcı olmaktadır.

PRISM Career Match – Genç kuşakların kendi davranış profillerini anlamalarına yardımcı olur. Böylece, gençler kendileri için en uygun ve mutlu olabilecekleri mesleği seçme şansını yakalarlar.

PRISM Career Match – Gençlere veri tabanında bulunan 1,000’den fazla detaylı meslek tanıtımları ile doğru mesleği daha bilinçli olarak seçmelerine yardımcı olur. Bu veri tabanı içerisinde her meslek için gereken eğitim ve öğretim seviyesi, mesleğin gereği olan işleri yapmak için gereken yetkinlikler, değerler ve becerileri detaylı bir şekilde vermektedir.

PRISM Career Match – PRISM raporunuzu üniversite başvurularında kendinizi anlattığınız niyet mektuplarında ve eğitim süresince başvuracağınız staj başvurularınızda kendi davranışsal profilinizi yetkililerine daha etkin anlatmak ve bir fark yaratmak üzere kullanabilirsiniz.

PRISM Career Match – Bu uygulamayı lise öğrencilerinden, iş yaşamına yeni başlayan gençlere ve iş yaşamında yeni bir sayfa açmak isteyen herkes kullanmaktadır.


Academix Yurtdışı Eğitim Danışmanlık olarak organize ettiğimiz PRISM Career Match Testi ile ilgili bilgi almak için bizimle iletişime geçin!

Bilgi İstek Formu için tıklayınız
İletişime geçmek için tıklayınız 

Academix Yurtdışı Eğitim Danışmanlık