Fransa Vizesi

Fransa (Schengen) Vize Başvuruları

Fransa Konsolosluğu İçin Gereken Evraklar

En az 6 aylık pasaportunuz.

Varsa eski pasaportunuz.

Geçerli pasaportunuzun 1,2,3,4 ve 60. sayfalarının fotokopisi.

4 adet yakın zamanda çekilmiş vesikalık fotoğraf. Fotoğraflar beyaz arka zeminde çekilmiş olmalı. Bilgisayardan taranmış kopyalar kabul edilmez.

Vize başvuru formu.
a) APPLICATION FOR SCHENGEN VISA

Sizi finanse eden kişinin en az 3 aylık hareket gösteren banka hesap cüzdanı fotokopisi veya banka yazılarının asılları.

Sizi finanse eden kişinin, sizin tüm okul ve yaşam giderlerinizi karşılayacağını kabul ve taahhüt ettiğini belirten yazı.

Öğrencinin Fransa’da geçimini sağlayan kişinin;
a) Ticaret ve sanayi odasından alınacak faaliyet belgesi ve zarar göstermeyen vergi levhası fotokopisi.
b) İmza sirküleri, resmi gazetede çıkan kuruluş ilanı fotokopileri.
c) Birkaç aylık maaş bordrosu fotokopileri. 

Çalışıyorsanız çalıştığınız şirketten izinli olduğunuzu dönüşünüzde işinize devam edebileceğinizi gösteren antetli kağıda mektup, faaliyet belgesi, zarar göstermeyen vergi levhası fotokopisi, imza sirküleri, resmi gazetede çıkan kuruluş ilanı fotokopileri ve birkaç aylık maaş bordrosu fotokopileri.

Okul kabul formunun aslı ve fotokopisi. Bunun içerisinde olması gereken maddeler aşağıdaki gibidir;
a) Kurs ücreti ve ödendi ise makbuzu,
b) Konaklama detaylarınız ve tutarı,
c) Haftada kaç saat eğitim göreceğiniz,
d) Kursun başlangıç ve bitiş tarihleri,

Varsa tapu fotokopileri

Malvarlığınızı göstereceğinize inandığınız belgeler ( Araba Ruhsatı fotokopisi, Hisse Senedi fotokopisi, vs. )

Erkekler için askerlik terhis/tecil belgesi.

Evli iseniz evlilik cüzdanı.

Mezun olanlar için aldığınız son diploma veya eşdeğer belge ve transkript.

Öğrenciyseniz yeni tarihli öğrenci belgesi ve transkript.

Seyahat süresini kapsayan 30.000 € teminatlı seyahat sağlık sigortası.

18 yaşının altında anne-baba/veli ile seyahat etmeyen tüm çocuklar yanlarında ebeveynleri/yasal velileri tarafından çocuklarının seyahat etmelerine izin verdiklerini teyit eden noter tasdikli belge 
( aslı+fotokopisi )

Vize ücreti. Konsoloslukta yatırılacaktır.

Uçak rezervasyonu.

Kültür ataşesinin onayı ( üniversite ve Master için )