FRANSA'DA LİSE

Fransa’da lise eğitimi son zamanlarda Türkiye’de oldukça yaygınlaşmaya başlayan ve Türkiye’de de bulunan Fransız ekolüne mensup liselerin öğrencilerinin de tercih ettiği programların başında gelmektedir. Türkiye’ye yakın olması, refah seviyesinin yüksek olması ve eğitim konusunda sunduğu alternatifler sebebiyle, lise eğitimini Fransa’da tamamlamak öğrenciler adına geleceğe dair önemli fırsatlar sunmaktadır.

Eğitim sistemi ilkokul, ortaokul ve lise olarak ayrılan ve Türkiye’deki sisteme oldukça benzeyen Fransız eğitim sistemi, lise eğitimindeki 10. Sınıf itibariyle öğrencilerin alanlara yönelmesi üzerine kurulmuştur. Fransa’da yurtdışı lise eğitimi Lycée Classique ve Lycée Technique olmak üzere 2 farklı standartta yönlendirilmektedir.

Öğrencilerin Fransa’da lise eğitimlerini almak isteyecekleri bu okullardaki eğitim seviyesi ve kalitesi, Avrupa’daki birçok ülkeye öncülük etmektedir. Kültürel ve sanatsal bakımdan da oldukça geniş bir hazineye sahip olan Fransa’da lise eğitimi alan öğrenciler, lilse eğitimlerinden arda kalan zamanlarda Fransız kültürüne tanıklık edebilecekleri aktivitelere dahil olup, dünyanın en popüler dillerinden biri olan Fransızca dilini de yurtdışı lise eğitimleri esnasında pratik etme fırsatı bulabileceklerdir.

PROGRAM ŞARTLARI

Yaş: 13-18.

Program Süresi: Akademik yıl, akademik sömestr, kısa dönem.

Dil Şartı: Klasik (classic) tipi başvurularda belirli bir Fransızca seviye şartı yokken, seçmeli (seçmeli) tipi program kayıtlarında en az 2 sene Fransızca eğitimi almış olma şartı vardır.

Kabul Sınırı: 8-12. sınıf öğrencileri.

Giriş Koşulu: Klasik (classic) tipi program başvurularında en az C seviyesinde not dökümü aranırken, seçmeli (select) tipi program başvurularında aranan not seviyesi en az B seviyesidir.

Program Başlangıç/Bitiş: Akademik yıl programı için Eylül-Haziran arası, akademik sömestr programı için Eylül-Ocak ya da Ocak-Haziran, kısa dönem programlar için ise Eylül-Aralık ya da Ocak-Nisan’dır.

Başvurular: AB pasaportu olan adaylar için son başvuru tarihi program başlangıç tarihinden en az 2 ay önce, AB pasaportu olmayan adaylar için ise son başvuru tarihi program başlangıç tarihinden 4 ay öncesidir.