BÖLÜMLER

 MASTER DERECELERİ

 Master of Science

 Master of Science doğa bilimleri, mühendislik ve ekonomi bilimleri sunan ve disipline özel bilgi tabanı sağlayan programdır.

 Master of Science derecesi aşağıdaki bölümler için verilmektedir:

 • Master of Science Bilgisayar Bilimi/Mühendisliği
 • Master of Science Matematik
 • Master of Science Fizik

Master of Science eğitimini hem üniversitede hem Fachhochschule’de (University for Applied Science) alabilirsiniz. Bu iki kurumun arasındaki fark Fachhochschule uygulama odaklı olmasıdır ve üniversitede çalışmaların teorik ağırlıklı olmasıdır.

Master of Arts

 Sosyal Bilimler

 Sosyal Bilimler Almanya’da en popüler Master of Arts bölümleri arasında yer almaktadır. Bu dallar toplumsal konuları ve insanların toplum içindeki davranışlarını araştırır. Sosyal yaşam koşulları ve bu konuyla ilgili analitik çalışmalar eğitim programında büyük bir yer alır.

Ancak Master of Arts dallarının büyük bir kısmı belirli bir mesleğe yönelik eğitim vermemektedir. Almanya’da eğitim alan öğrenci kariyer amaçlı proje ve staj çalışmalarına ağırlık vererek mümkün olduğunca erken kariyer amaçlarını göz önünde bulundurmalıdır.

 Dil ve Kültürel Araştırmalar

 Master of Arts bölümlerin bir kısmı Dil ve Kültürel Araştırmalardan oluşuyor. Bu bölümler insanların ürettiği kültürel eserlerle ilgilenmektedir ve aşağıdaki bölümlerden oluşmaktadır:

 • Edebiyat
 • Felsefe
 • Gazetecilik
 • Tarih

Ayrıca, bu lisans programlarında metin yazmak, araştırma yöntemleri ve teorilerini kullanarak eleştiri yapabilmek en önem verilen ağırlıklardır. Dil ve Kültürel Araştırmalar mezunları medya, müze, tiyatro veya danışmanlık şirketlerinde görev alabilirler.

 Master of Engineering

 Master of Engineering derecesi Mühendislik bölümleri için verilmektedir. Almanya’da üniversitelerin büyük bir kısmı mühendislik unvanını Master of Science olarak belirliyor. Master of Engineering genellikle Fachhochschule’de (University for Applied Science) verilmektedir ama her kurumda genellikle uygulama odaklıdır.

Klasik dallar aşağıdaki bölümlerden oluşmakta:

 • Makine Mühendisliği
 • Elektrik Mühendisliği
 • İnşaat Mühendisliği

Master programının yapısı

 Bir Master eğitimi genellikle iki yıl sürer. Modüller genellikle konferanslar, seminerler ve tatbikatlardan oluşur ve bir modül iki dersten oluşmaktadır.

Ayrıca "Avrupa Kredi Transfer Sistemi" (AKTS) ek olarak performans değerlendirmesi için kullanılmakta.  

Master tezi

Master programı tez ile tamamlanır. Bu çalışmanın amacı, sizin bağımsız ve bilimsel bir şekilde bir konuyu araştırabilmenizin kanıtlamaktır. Tezlerin uzunluğunu bölümler ve üniversiteler belirliyor.

 Almanya'da Uygulamalı Üniversite - FH (Fachhochschule)

Almanya’da akademik araştırma ve pratik uygulama ağırlıklı olmak üzere iki tip yüksek okul, Üniversite ve Fachhochschule (University for Applied Studies) vardır. İki eğitim kurumuda Bachelor ve Master derecesini vermektedir. Üniversiteler bilimsel araştırmaya ağırlık verirken Fachhochschule daha çok pratik eğitime ağırlık veriyor ve iş hayatında gerekli olan pratik alanlarda yoğunlaşıyor. Almanya’da 203 Fachhochschule vardır. Kendilerini ‘Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’ olarak tanımlayan Fachhochschuleler genel olarak iş hayatına girmek için daha iyi bir hazırlık vermektedir. Bu yüzden özellikle mühendislik ve tasarım dallarında Fachhochschule de okumanın yararı vardır.

Öğrencilerin yoğun şekilde uygulamalı eğitim alması ve öğrenimlerini pratik ağırlıklı olarak bitirmesini sağlayan ‘Uygulamalı Üniversiteler’  iş dünyası ihtiyaçlarını karşılayabilen bölüm ve staj seçenekleri de sunmaktadır. Bachelor derecesi için 3 yıllık ve Master derecesi için 2 yıllık bir eğitim tamamlamanız gerekiyor.

 Başvuru koşulları

 • ÖSYM belgesi
 • Dil yeterlilik sertifikası

 Başvuru süreçleri ve koşulları sizin tercihlerinize göre değişebiliyor. Dolayısıyla başarılı başvuru yapabilmek için üniversitelerle erken iletişime geçmek gerekecek.