YURTDIŞI YÜKSEK LİSANS EĞİTİMİ BAŞVURUDA İSTENECEK BELGELER

Yükseköğretim Kurulu

Yurtdışı Lisansüstü Eğitim Bursları
Yurtdışı Yüksek Lisans Eğitimi

Başvuruda İstenecek Belgeler

Teklif Yazısı
Üniversite Yönetim Kurulu Kararı
Lisans not çizelgesi (transkript)
Yabancı dil belgesi (TOEFL, IELTS, KMK II, v.b.)
Lisansüstü bir programa kabul edildiğine dair yurtdışı üniversiteden kesin kabul belgesinin aslı (Kabul belgesinde adayın kabul edildiği program, düzeyi, varsa kabul edilme koşullarının ne olduğu ve eğitim ücreti açıkça bildirilmelidir.)
Sağlık Kurulu Raporu