LİDERLİK YÖNETİMİ KURSLARI

Liderlik ve Yönetim

 
Liderlik yeteneği geliştirme yönetimi yeteneklerinin gelişimine kadar önemlidir, ancak odak noktası çok farklıdır.
 
Yönetim bu planlama ve tahsis çalışmaları, personel alımı, maliyet ve bütçe kontrol, ve etkili iletişim sistemlerinin kurulması gibi faaliyetler geniş bir yelpazeyi kapsar.
 
Liderlik öncelikle bireysel, kişisel davranış ve diğerleri ile ilişkileri üzerinde yoğunlaşmaktadır.
 
LEA az Liderlik ders liderlik ve yönetim alanlarında yeterlilik için talep köprü için tasarlanmıştır.