EAST TENNESSEE STATE UNİVERSİTY

 
Lokasyon: Johnson City, TN
Öğrenci Nüfusu: 14,953 (414 uluslararası) 
Popüler Bölümler: 
Lisans: Biyomedikal Mühendislik - İlgili Teknoloji, Kardiyopulmoner Bilim, Elektronik Mühendisliği Teknoloji, Endüstriyel Teknoloji, Radyografi
Lisansüstü: Kimya, Bilgisayar Bilimi, Kamu Yönetimi
Senelik Ücretler: Lisans $39,959, Lisansüstü $38,363 (eğitim, yemek, konaklama)
Burs İmkanları: Öğrencilerin başarı durumlarına bağlı olarak değişmektedir.
Kabul Koşulları: Lisans: 2.3-2.6 GPA, Yüksek Lisans: 3.0 GPA, ELS 112 seviye
Son Başvuru Tarihi: Güz-15 Haziran, Bahar- 15 Ekim, Yaz- 15 Mart

U.S. News and World Report tarafından 2012 yılında en iyi ulusal üniversiteler, en iyi işletme master okulları, en iyi lisans güzel sanatlar okulları ve en iyi lisansüstü okullar arasında gösterilmiştir. Washington Monthly tarafından 2013 yılında en iyi ulusal üniversiteler arasında 87. sırada gösterilmiştir.