AMERİKA ÜNİVERSİTE REHBERİ

 Üniversite Derece Düzeyleri

Lisans Öğrenimi: Community College (Kamu Yüksek Okulu) veya Junior College (Ön Lisans Yüksek Okulu)
Öğrencileri belirli bir kariyere hazırlayabilen veya 4 yıllık bir lisans derecesine doğru kullanılabilen dersleri içeren iki yıllık ön lisan derecesi

Dereceler: Associate of Arts (AA), Associate of Science (AS)

Yatay Geçiş Süreci: Öğrenciler dört yıllık bir üniversite ya da yüksek okula yatay geçiş yapmak için başvurabilirler. Dört yıllık kurum, kamu yüksek okulunda kazanılan kredilerin çoğunu kabul edecektir. Bazı kamu yüksek okullarının aynı eyalet içindeki dört yıllık kurumlarla yatay geçiş anlaşmaları vardır. Bu anlaşmalara göre öğrenimin ilk iki yılı kamu yüksek okulu, kalan iki yılı ise dört yıllık kurum tarafından sağlanır.

Dört yıllık Üniversite: Belirli bir anabilim dalında lisans derecesine yönelik üniversite ve ders gereksinimlerini yerine getirir.

Dereceler: 

Bachelor of Arts (B.A.), 
Bachelor of Science (B.S.), 
Bachelor of Fine Arts (B.F.A.), 
Bachelor of Social Work (B.S.W.), 
Bachelor of Engineering (B.Eng.), 
Bachelor of Education (B.Ed.) 
Bachelor of Philosophy (B.Phil.) Beş Yıllık Profesyonel Mimarlık programları Bachelor of Architecture (B.Arch.) Derecesini sunar. 

Giriş İçin Göz Önünde Bulundurulan Etkenler: 

Derslerin Kalitesi 
Öğrencinin Not Ortalaması 
Sınıf sıralamasındaki yeri 
Standart sınav puanları (SAT veya ACT sınavları) 
Diğer Etkenler (müfredat dışı etkinliklere katılım, kişisel yazılı kompozisyon ve görüşme) 
Lisansüstü Öğrenim:

ABD’de bir lisans derecesini veya başka bir ülkede eşdeğer bir dereceyi tamamladıktan sonra bir ila üç yıllık öğrenimden oluşur.

Dereceler:

Master of Arts (MA), 
Master of Science (MS), 
Master of Business Administration (MBA) 
Master of Education (MEd), 
Master of Fine Arts (MFA), 
Master Social Work (MSW), 
Master of Engineering (ME), 
Master of Professional Administration (MPA) gibi daha az yaygın yüksek lisans dereceleri. 

Giriş İçin Göz Önünde Bulundurulan Etkenler:

Öğrenim Alanı (Anabilim Dalı) 
Öğrencinin Not Ortalaması 
Kişisel Beyan 
Tavsiye Mektupları 
Profesyonel Deneyim 
Standart sınav puanları (GMAT®, GRE® veya MAT)

Doktora Öğrenimi: Yüksek lisans öğrenimi tamamlandıktan sonra veya bazen de yüksek lisan öğrenimiyle birlikte yapılabilir; öğrenciler Doktora Derecesi alabilirler.

Dereceler:

Doctor of Philosophy (Ph.D.) Doctor of Arts (D.Arts), 
Doctor of Education (Ed.D.), 
Doctor of Theology, 
Doctor of Medicine, 
Doctor of Pharmacy, 
Doctor of Physical Therapy, 
Doctor of Jurisprudence.

Giriş İçin Göz Önünde Bulundurulan Etkenler:

Öğrenim Alanı (Anabilim Dalı) 
Öğrencinin Not Ortalaması 
Kişisel Beyan 
Profesyonel Deneyim 
Standart sınav puanları (GMAT®, GRE®, MCAT, LSAT veya MAT) 
İki Yıllık Okuldan Dört Yıllık Okula Yatay Geçiş – Harika bir seçenek! 
Dört yıllık üniversitesi olan hemen hemen her şehirde, yakın mesafede bir iki yıllık yüksek okul da bulunur. İki yıllık okula çoğu kez community college (kamu yüksek okulu) veya junior college (ön lisans yüksek okulu) adı verilir. Bu tür okullarda bir ön lisans derecesi alabilir ve/veya dört yıllık bir üniversitedeki bir lisans derecesine doğru yatay geçiş kredisi kazanabilirsiniz.

Genel olarak kamu veya ön lisans yüksek okullarının ücretleri dört yıllık üniversite ücretlerinden çok daha makul olduğundan, öğrenci yüksek öğrenimin ilk iki yılında önemli düzeyde para tasarrufu elde eder.

Kamu veya ön lisans yüksek okullarında sınıf başına düşen öğrenci sayısı tipik olarak daha düşüktür.

Öğrenciler, yüksek öğrenimin ilk iki yılında birçok akademik program için başlangıçta benzer ana müfredatı veya dersleri alırlar. Bu durum, önce iki yıllık yüksek okula veya dört yıllık üniversiteye gitseler de aynıdır.

Bir kamu yüksek okuluna girmek için gerekli minimum not ortalaması veya diğer giriş şartları, dört yıllık bir üniversite tarafından istenenlerden daha düşüktür. Kamu yüksek okulları bazen “açık giriş” ilkesiyle çalışırlar; bu da giriş için tek şartın, öğrencinin lise eşdeğeri bir okuldan mezun olması anlamına gelir.

Birçok eyaletin iki yıllık ve dört yıllık yüksek öğrenim kurumları arasında önceden belirlenmiş yatay geçiş planları ya da iletişim anlaşmaları vardır. Kamu yüksek okulunda, akademik danışmanlar öğrencinin akademik programına göre bir ders planı önerecektir. Bu planlar sadece yüksek okulun ön lisans şartlarını yerine getirmekle kalmayıp, aynı zamanda dört yıllık üniversiteye yatay geçiş için maksimum kredi tutarının alınmasını sağlamak üzere tasarlanır.

Çoğu kez üniversitelerin yatay geçiş için başvuranlardan istedikleri not ortalaması, birinci sınıfa girmek için başvuranlardan istedikleri ortalamadan daha düşüktür. Liseden düşük not ortalamasıyla gelen öğrenciler, kamu yüksek okulunda başarılı bir öğrenimden sonra üniversiteye girmek için ikinci bir şans elde ederler.

Dört yıllık bir üniversiteye yatay geçiş yapmak için akademik şartlar nelerdir?

Bir öğrencinin başarılı yatay geçişi için akademik şartlar, her dört yıllık üniversiteye göre değişir. Öğrenciler, akademik danışmanlarıyla görüşüp, seçtikleri dört yıllık üniversitenin yatay geçiş şartlarını hedef alırlar. Eğer öğrenci bir kamu yüksek okulunda önceden belirlenmiş sayıda krediyi tamamlamışsa (genellikle 30 kredi saati veya on adet 3 kredilik ders) ve minimum not ortalamasını elde etmişse (dört yıllık üniversitenin şartlarına göre genellikle 4.0 üzerinden 2.0 ile 2.5 arası), öğrenci dört yıllık üniversite tarafından yatay geçiş için göz önünde bulundurulacaktır. Bir üniversiteye başvurulurken, öğrencinin gitmiş olduğu bütün üniversite ve yüksek okullardan resmi not belgelerinin de gönderilmesi ŞARTTIR.

Bulunan yatay geçiş planları nelerdir?

Kurumlar arasındaki yatay geçiş anlaşmaları değişiklik gösterir. Üniversite yatay geçişlerini eyalet çapında basitleştiren çalışmalar vardır. Ayrıca, aynı yöredeki veya aynı akademik uzmanlık dalındaki kurumlar arasında yapılan belirli düzenlemeler vardır. Öğrenciler, yatay geçişte kullanılabilecek en yüksek kredi sayısını verecek dersleri tamamladıklarından emin olmak için, kamu yüksek okulu akademik danışmanlarıyla yakın ilişki içinde çalışmalıdır.

SIRALAMALAR

Amerika Birleşik Devletleri’nde ilk 10, 20, 50 ve hatta 100 üniversitenin resmi sıralaması olmadığı gibi, ABD hükümeti de üniversiteleri sıralamaz. Her yıl, yüksek okullara ilişkin kişisel “sıralamalar” içeren birçok dergi ve rehber kitapları yayınlanır. Bu gayriresmi sıralamalar, üniversite ve yüksek okulları bulundukları yere veya akademik öğrenim alanına göre (örneğin, Mühendislik, Bilgisayar Bilimi veya İşletme) kategorilere ayırabilirler. Yapılan ayırımlar ayrıca “bölgesel” veya “ulusal” kategorilere göre de olabilir. Akademik standartlar ve genel itibar, bazı sıralamalarda daima göz önünde bulundurulan kilit faktörler değildir.

Uygun bir üniversite bulmak için sıralama indekslerini kullanan bir öğrenciyseniz, sıralamayı belirlerken kullanılan kriterleri kontrol edip kendi kişisel öğrenim hedeflerinizle karşılaştırmanız önerilir. Yayınlanan sıralamalar gayriresmi olmakla birlikte, üniversite seçiminde iyi bir başlangıç noktası olabilir. Üniversite deneyimi, yalın rakamların çok ötesinde manevi deneyimlerden oluşur. Sıralama indeksi, öğrencilerin kendi akademik ve sosyal gereksinimlerini karşılayan okulu bulmalarına yardım eden birkaç araçtan sadece biridir. ABD’de popüler sıralama indeksleri arasında şunlar sayılabilir: US News & World Report “Best Colleges (En İyi Üniversiteler)”, Fiske Guide to Colleges (Fiske Üniversite Rehberi) ve Carnegie Classification of Institutions of Higher Education (Carnegie Yüksek Öğrenim Kurumları Sınıflaması).

ABD YÜKSEK ÖĞRENİM KURUMLARININ TÜRLERİ

Beşeri İlimler (Liberal Arts): Çoğunlukla yüksek okul olan bu tür kurumlar, beşeri ilimlerde lisans öğrenimine ağırlık verirler. Beşeri ilimler, Encyclopaedia Britannica tarafından, “profesyonel, meslekî veya teknik bir müfredattan ziyade genel bilgi verme ve entelektüel kapasiteleri geliştirmeye yönelik üniversite ya da yüksek okul müfredatı,” şeklinde tanımlamaktadır. Beşeri İlimler kurumları, kamu veya özel olabilirler.

Özel: Özel bir kurum genellikle eyaletten veya federal devletten para almak yerine, mezun teberruları, öğretim üyelerinin araştırma ödenekleri ve okul ücretleri aracılığıyla özel kaynaklardan fon temin eder. Bu büyük teberrular ve özel fon temini, çoğu kez öğrenciler ve öğretim üyeleri için daha fazla olanak bulunmasını sağlar. Amerikalı öğrenciler; teknolojik kaynakları, araştırma tesisleri, modern, bağlantılı, yüksek kaliteli yurtları ve yemekhaneleri, sınıf başına öğrenci sayısının küçük olması gibi nedenlerle çoğu kez özel kurumları tercih ederler. Özel üniversiteler, akademik alanlarında ünlü öğretim üyelerini kurumlarına çekebilir ve bünyelerinde tutabilirler. Öğrenciler, alanlarındaki öğretim üyelerinin deneyimlerinden faydalanarak, sınıflardaki tecrübelerini zenginleştirirler. Özel üniversite kampüslerinde olağandışı veya yenilikçi akademik programlar bulmak olasıdır. Amerika Birleşik Devletleri’ndeki en rekabetçi ve seçkin yüksek öğrenim kurumları özeldir. Örneğin, US News & World Report, Birleşik Devletler'de 2009 yılının en iyi beş (5) üniversitesini şöyle sıralamaktadır (numara sırasına göre): Harvard University, Princeton University, Yale University, Massachusetts Institute of Technology ve Stanford University.

Kamu: Çoğunlukla Eyalet Üniversitesi (State University) olarak bilinen kamu kurumu, eyaletten ve/veya federal devletten para almanın yanı sıra okul ücretlerinden ve özel fonlardan elde ettiği kaynaklarla finansal denge kurar. Bu kurumlar, eyalet çapındaki giriş şartlarını izleyebilirler veya kendi ayrı kampüs gereksinimleri olabilir. Öğretim üyelerinin araştırma ödenekleri Eyalet Üniversitesi için tipik olarak önemlidir ve öğrenciler için çok sayıda uygulamalı araştırma olanakları getirir. Çoğunlukla bu kamu üniversitelerinde öğrencilere ön lisans derecelerinden doktora ve doktora sonrası programlarına kadar çok sayıda derece seçenekleri sunan büyük bölümler bulunabilir. Kamu/Eyalet Üniversiteleri genellikle özel üniversitelerden daha bütçeye uygun olduklarından, yurt içi düzeyinde oldukça rekabetçidir.

Amerika Birleşik Devletleri yüksek öğrenimde çok sayıda seçenek sunar. Öğrenciler, büyük veya küçük, kamu veya özel, ya da küçük kasaba veya büyük şehir konumları arasından seçim yapabilirler. Başka bir seçenek de, liseyi bitirdikten sonra hemen bir dört yıllık üniversiteye gitmek ya da ilk iki yıl bir kamu yüksek okuluna (community college) veya ön lisans yüksek okuluna (junior college) gittikten sonra bir dört yıllık yüksek öğrenim kurumuna yatay geçiş arasından seçim yapmaktır. Bu kamu yüksek okulu seçeneği, içerdiği birkaç avantajın yanı sıra öğrencilere istedikleri üniversite veya yüksek okuldan lisans derecesi almalarına olanak tanıdığından, Amerikalı öğrenciler arasında oldukça popülerdir.