BENEDİCTİNE COLLEGELokasyon: Atchison. Kansas
Öğrenci Nüfusu: 1300 Lisans, 100 yüksek lisans öğrencisine sahiptir.
Popüler Bölümler: Lisans; Sanat, Bilim, Müzik Eğitimi, Yüksek Lisans için; İş Yönetimi
Senelik Ücretler 2015: Lisans $24,850, Yüksek Lisans: $29,700
Burs koşulları: Öğrencilerin akademik başarısına bağlı olarak burs desteği sağlanmaktadır.
Ratingler:  2008 & 2009,  U.S. News & World Report. tarafından Amerikanın en iyi koleji seçilmiştir. Cardinal Newman Society tarafından Amerika'daki en iyi 20 katolik üniversiteden biri olarak seçilmiştir.

Son Başvuru Tarihi: 1 Mayıs, 31 Temmuz
Okul, North Central Association of Colleges and Schools tarafından akredite edilmiştir.

Başvuru Belgeleri:
-Başvuru formu,
-Banka hesap yazısı,
-Sponsor yazısı,
-Pasaport fotokopisi,
-Sigorta,
-Transkript,
-TOEFL/IELTS belgesi.

Website: http://www.benedictine.edu