ST. MARY'S UNİVERSİTY OF MİNNESOTA

Kuruluş yılı: 1912
Lokasyon: W inona, Minnesota
Öğrenci Nüfusu: 1,400 lisans  750 yüksek lisans (8% uluslararası)
Popüler Bölümler:
Lisans; Arts, Science, Music Education,
Yüksek Lisans; International Business, Arts, Science, Education

Ücretler 2015-2016: Lisans $400/her kredi için, yüksek lisans için ücretler seçilecek alana göre değişmektedir.
Semester Başlangıçları 2015: Ocak, Mayıs
Burs koşulları: Öğrencilerin akademik başarısına bağlı olarak değişmektedir.

Akreditasyonlar: Higher Learning Commission tarafından akredite edilmiştir.
Rating:The Princeton Review ve "US New & World Report tarafından Amerika'nın en iyi koleji seçilmiştir. Forbes tarafından da en iyi kolej olarak gösterilmiştir.

Başvuru Belgeleri:
-Başvuru formu,
-Banka hesap yazısı,
-Sponsor yazısı,
-Pasaport fotokopisi,
-Sigorta,
-Transkript,
-TOEFL/IELTS belgesi.

Website: http://www.smumn.edu