ALANLAR

 Alanlar: Öğrenme Ürünleri


İtalya’da eğitim sistemi 5 ana başlık altında toplanmaktadır;

Sağlık, Beşeri Bilimler, Fen Bilimleri, Sosyal Çalışmalar ve Teknoloji

Her bir alan kendi içinde aşağıdaki alt başlıklara ayrılmaktadır.
 

1.       Sağlık: Diş Hekimliği, Eczacılık, Tıp Ve Cerrahi, Ebelik, Hemşirelik, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon-Tedavisi, Koruyucu Bakım, Teknik Sıhhi Yardım
 

2.       Beşeri Bilimler: Sanat (performans, görsel, moda, müzik), Kültürel Miras, Eğitim, Coğrafya, Tarih, Dil (çeviri, tercümanlık), Modern Diller ve kültürler ( dil, edebiyat, filoloji)
 

3.       Fen Bilimleri: Tarım, Hayvansal Üretim ve Hayvancılık, Biyoloji, Biyoteknoloji, Kimya, Çevre Bilimleri, Gıda Endüstrisi ve Ormancılık, Matematik, Doğa Bilimleri, Fizik, İstatistik
 

4.       Sosyal bilgiler: Yönetim, İşletme, İletişim, İşbirliği ve Kalkınma, Savunma ve Güvenlik, Ekonomi, Hukuk, Beden Eğitimi Ve Spor, Psikoloji, Siyaset Bilimi Ve Uluslararası İlişkiler, Sosyal Hizmet Ve Sosyoloji, Turizm
 

5.       Teknoloji: Mimarlık ve İnşaat Mühendisliği, Tasarım (endüstriyel), Mühendislik (inşaat, sanayi, bilgi), Bölgesel ve Çevresel Planlama, Kentsel Planlama
 

DERECELER