İTALYAN ÜNİVERSİTELERİ İÇİN DENKLİK İŞLEMLERİ

LİSANS KAYITLARI

İtalyan Üniversitelerinin 2017-2018 akademik yılına ön-kayıt başvurularını Türk ve diğer yabancı vatandaşlar, ikamet ettikleri bölgenin Diplomatik temsilcilikleri ve konsolosluklarına yapmalıdırlar.

Bütün müracaatlar şahsen yapılmalı ve formlar başvuru esnasında memurumuzun önünde imzalanmalıdır.

Ön-kayıt başvuruları için gereken evraklar aşağıdaki gibidir:


• Başvuru formu;
• "modello A" formu (İngilizce); İtalyanca okuyacak olanlar: İtalyanca formu doldurmaları gerekiyor.
• Güzel sanatlar Universitesi veya Konservatuarlar için "modello A bis" formu (İngilizce);
• Öğrenimlerini Türkiyede yapmış olan İtalyada yerleşik yabancı vatandaşlar "modello C" formu
• 2 vesikalik fotograf; (son 6 aylık)
• 2 adet Nüfus Cüzdanı fotokopisi;
• 2 adet en az bir seneden fazla geçerli pasaport fotokopisi; (kişisel bilgilerin, fotoğrafın,temdit bilgilerinin ve nüfus bilgilerinin yazılı olduğu sayfalar).
• Lise Diplomasının orijinali üzerine, lise mühürü ve okul müdürün imzasının Kaymakamlıktan 5 Ekim 1961 Lahey Anlaşmasına göre APOSTIL tasdiki. Tasdikli halinin fotokopisi, tercümesi, noter onayı ve noterin imzasını onaylayan ikinci bir Apostil tasdiği.
Şayet öğrenci halen lisenin dördüncü senesinde okuyorsa halen dördüncü sınıfa devam ettiği ve hazırlık sınıfları hariç, okulda dört senelik bir lise eğitiminin verildiğini belirten Öğrenci Belgesi kaymakamlıktan Apostil ile tasdik edilmeli.
Başkonsolosluğumuzun sorumluluk bölgesi dışından alınan diplomaların denklik belgesi işlemleri yetkili konsolosluk temsilcilikleri tarafından düzenlenmelidir.

• 2 adet Yuksek Öğretime Geçiş Sınavı (YGS) belgesi fotokopisi.
Dikkat: 11 yıllık eğitime sahip öğrenciler tercüme ve tasdik edilmiş diploma dışında, okudukları üniversite'den birinci sınıfı bitirdiklerini ve herhangi bir dersten borçlu olmadıklarına dair bir yazı ve transkriptleri ibraz etmelidirler.
Sözkonusu yazı ve transkriptler, kaymakamlıktan Apostil tasdiği, italyancaya tercüme, noter tasdiğinden sonra tekrar Kaymakamlıktan Apostil ile tasdik edilmelidir (5 ekim 1961 tarihli Lahey Anlaşması).
Butun evraklar orijinalleri, onaylanmış asılları ve birer fotokopi, iki nüsha olarak hazılanmalıdır.

İtalyan Üniversitelerine ön kayıt başvurusu için şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a) En az 12 yıllık eğitim yani 8 yıllık mecburi eğitim ile 4 yıllık lise eğitimi.
Eğitim sırasında okunan hazırlık sınıfları istenen 12 yıllık eğitimin kapsamında sayılmamaktadır.

b) eğitim dili italyanca olan lisans programı adayları italyan dilini yeterli düzeyde bildiklerini belgelemek zorundadır. Dil yeterlilik seviyesi aşağıda belirtilen belgelerden biri aracılığı ile belgelenmeli, vize başvurusu ile beraber tarafımıza sunulmalıdır.

• Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı kapsamında B1 seviyesinden daha düşük olmamak kaydıyla, Siena Yabancılar Üniversitesi (CILS), Perugia Üniversitesi (CELI), Terza Università degli studi di Roma, Società Dante Alighieri okullarından dil seviye sertifikası. Bahsi geçen sertifikaları almak isteyen adaylar, sınav tarihinden çok önce sınav için kayıt yaptırmak zorundadırlar. CILS ve CELI sertifikaları ile ilgili daha detaylı bilgi için Siena Yabancılar Üniversitesi web sitesi (www.unistrasi.it) ve Perugia Üniversitesi web sitesini (www.unistrapg.it) ziyaret edebilirsiniz. Sınavlar yılda iki kez, genellikle Haziran ve Kasım aylarında gerçekleştirilmektedir. CELI sınavları genellikle İtalyan Kültür Merkezinde yapılmakta olup kayıt prosedürü, maliyetler ve sınav tarihleri ile ilgili detaylı bilgi için info.iicistanbul@esteri.it adresine yazabilirsiniz;

• İstanbul İtalyan Kültür Merkezi bünyesindeki italyanca dil kursu B1.2 seviyesinin başarı ile tamamlandığını gösteren belge;

• İstanbul’da bulunan İtalyan Liseleri veya İstanbul Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı diploması.

 

YÜKSEK LİSANS (2 YILLIK MASTER)

İtalyan Üniversitelerinin 2017-2018 akademik yılına ön-kayıt başvurularını Türk ve diğer yabancı vatandaşlar, ikamet ettikleri bölgenin Diplomatik temsilcilikleri ve konsolosluklarına yapmalıdırlar.

BAŞVURU İÇİN GEREKEN EVRAKLAR:

• Basvuru formu;
• ''Modello A'' formu (İngilizce);
• Güzel sanatlar Universitesi veya Konservatuarlar için "modello A bis" formu (İngilizce);
• 2 vesikalık fotoğraf;
• 2 adet Nüfus Cüzdanı fotokopisi;
• 2 adet en az bir seneden fazla geçerli pasaport fotokopisi; (kişisel bilgilerin, fotoğrafın, temdit bilgilerinin ve nüfus bilgilerinin yazılı olduğu sayfalar);
• 2 adet Lise diplomasının fotokopisi;
• Orijinal Üniversite Diplomasının üzerine Kaymakamlıktan Apostil (5 ekim 1961 tarihli Lahey Anlaşması) tasdiği, yeminli tercüman tarafından italyancaya tercüme edilip, tercümeye noter tasdiği ve Kaymakamlıktan tekrar Apostil yapılması gerekmktedir.
Eğer öğrenci halen Üniversitenin dördüncü senesinde okuyorsa, diplomanın okul tarafindan verileceği zaman Başkonsolosluğa teslim edilmesi şartıyla Üniversite yetkili makamının imzasini taşıyan Üniversite dördüncü sınıf öğrencisi olduğunu kanıtlayan belge ve "Transkript"leri ibraz etmelidir. Belge valilik Apostil tasdiki ile tastik edilmelidir, ve 1 fotokopisi.
• Transkriptler için de yine diploma için izlenen tasdikler gerekmektedir ve 1 fotokopisi.
Başkonsolosluğumuzun sorumluluk bölgesi dışından alınan diplomaların Denklik belgesi işlemleri yetkili konsolosluk temsilcilikleri tarafından düzenlenmelidir.
• İtalya'daki Üniversite'den kabul yazısı
• Bütün evraklar bir asıl ve bir fotokopi ile iki nüsha olmalıdır.


Kayıt başvurusu için şartlar aşağıda belirtilmiştir:

a ) En az 15 yıllık eğitim yani 8 yıllık mecburi eğitim ile 4 veya 3 yıllık Lise eğitimi ve 4 sene üniversite.
 
DIKKAT: eğitim sırasında okunan hazırlık sınıfları istenen 15 yıllık eğitimin kapsamında sayılmamaktadır.
 
b) eğitim dili italyanca olan lisans programı adayları italyan dilini yeterli düzeyde bildiklerini belgelemek zorundadır. Dil yeterlilik seviyesi aşağıda belirtilen belgelerden biri aracılığı ile belgelenmeli, vize başvurusu ile beraber tarafımıza sunulmalıdır.

• Avrupa Dilleri Ortak Çerçeve Programı kapsamında B1 seviyesinden daha düşük olmamak kaydıyla, Siena Yabancılar Üniversitesi (CILS) ve Perugia Üniversitesi (CELI) dil seviye sertifikası. Bahsi geçen sertifikaları almak isteyen adaylar, sınav tarihinden çok önce sınav için kayıt yaptırmak zorundadırlar. CILS ve CELI sertifikaları ile ilgili daha detaylı bilgi için Siena Yabancılar Üniversitesi web sitesi (www.unistrasi.it) ve Perugia Üniversitesi web sitesini (www.unistrapg.it) ziyaret edebilirsiniz. Sınavlar yılda iki kez, genellikle Haziran ve Kasım aylarında gerçekleştirilmektedir. CELI sınavları genellikle İtalyan Kültür Merkezinde yapılmakta olup kayıt prosedürü, maliyetler ve sınav tarihleri ile ilgili detaylı bilgi için info.iicistanbul@esteri.it adresine yazabilirsiniz;

• İstanbul İtalyan Kültür Merkezi bünyesindeki italyanca dil kursu B1.2 seviyesinin başarı ile tamamlandığını gösteren belge;

• İstanbul’da bulunan İtalyan Liseleri veya İstanbul Üniversitesi İtalyan Dili ve Edebiyatı diploması.


1 YILLIK MASTERLAR

Bir yıllık Masterler için kayıt tarihleri seneden seneye değişkenlik gösterirler, dolayısıyla ilgilenen öğrencilerin üniversitelerin sitelerine Ricerca di Universita' e Facolta' linki aracılığıyla ulaşarak kayıt tarihleri,olası giris sınavları, istenen belgeler, ödenecek harçlar hakkında bilgi edinmesi gerekmektedir.

Yukarıda belirtilen şartlara sahip olanlar ön kayıt için aşağıdaki evrakları çift nüsha olarak İtalya Başkonsolosluğuna sabah çalışma saatleri dahilinde ibraz etmelidirler:

• Başvuru formu;
• ''Modello A'' formu (İngilizce);
• Güzel sanatlar Universitesi veya Konservatuarlar için "modello A bis" formu (İngilizce);
• 2 vesikalık fotoğraf;
• Nüfus Cüzdanı 2 adet fotokopisi;
• en az bir seneden fazla geçerli pasaport ve 2 adet fotokopisi; (kişisel bilgilerin, fotoğrafın, temdit bilgilerinin ve nüfus bilgilerinin yazılı olduğu sayfalar);
• Lise diplomasının 2 adet fotokopisi;
• Önce Valililikten Apostil (5 ekim 1961 tarihli Lahey Anlaşması) tasdikli Üniversite Diplomasının, italyancaya tercüme edilmiş, noter tasdikli ve Kaymakamlıktan tekrar Apostil tasdikli sureti. Şayet öğrenci halen Üniversitenin dördüncü senesinde okuyorsa, diplomanın okul tarafindan verileceği zaman Başkonsolosluğa teslim edilmesi şartıyla Üniversite yetkili makamının imzasini taşıyan bir devamlılık belgesi ve "Transkript"leri ibraz etmelidir; sözkonusu belgede öğrencinin halen dördüncü sınıfa devam ettiği belirtilmelidir. Belge valilik Apostil tasdiki ile tastik edilmelidir ve 1 fotokopisi.
• Transkriptler için de yine diploma için izlenen tasdikler gerekmektedir. Başkonsolosluğumuzun sorumluluk bölgesi dışından alınan diplomaların Denklik belgesi işlemleri yetkili konsolosluk temsilcilikleri tarafından düzenlenmelidir.
• Bütün evraklar bir asıl ve bir fotokopi ile iki nüsha olmalıdır.