BAŞVURU SÜRECİ

Kanada’da üniversiteler genellikle Eylül ve Mayıs ayı arasında eğitim vermektedirler. Bazı okullar ise sene içerisinde 3 dönem eğitim vermektedirler.

Eylül dönemi için son başvuru tarihi Ocak ve Nisan ayları arasında değişir. Ocak dönemi başvurusu içinse son başvuru tarihi bir önceki senenin eylül ayıdır.

Başvuru koşulları her okul için değişiklik gösterir. Hatta her eyalette farklı başvuru koşulları vardır. Örneğin Kanada’nın doğusunda Ontario eyaletinde bulunan çoğu üniversiteler için başvurular direkt olarak üniversiteye değil tüm üniversiteler adına işlemleri yürüten Ontario Başvuru Takip Merkezine (Ontario Universities Application Centre –OUAC)  yapılması gerekmektedir. Diğer yandan başvuruları doğrudan kabul eden üniversiteler de bulunmaktadır. Diğer eyaletlerde ise yükseköğretim kurulunun kabul koşullarına göre evrak listesi hazırlanır ve direk kuruma gönderilir. 

Genel başvuru evrakları:

Kanada’da başvuru koşulları ve evrakları okuldan okula değişiklik gösterse de genel itibari ile istenen evraklar aşağıdaki gibidir: 

Not Dökümü:

Bu belgenin İngilizce hazırlanması gerekmektedir. Okulun İngilizce evrak vermemesi durumunda resmi bir kurumdan çevirtilmesi gerekmektedir.  Not dökümünde notların yanı sıra öğrencinin ders harici başarı ve örnek davranışları ile ilgili de bilgi istenir.

Yabancı Dil Yeterlilik Belgesi:

Kanada’da üniversite eğitimi almak isteyen öğrencinin üniversite sınavına girmesi gerekmemektedir. Ancak İngilizce bilgisini TOEFL, IELTS gibi uluslar arası veya CAEL ve CanTest gibi Kanada’da geçerli olan İngilizce sınavları ile belgelemeleri gerekmektedir. Bu testlerde istenilen minimum skorlar programdan programa farklılık göstermektedir.

Fransızca yeterliliği için üniversitelerin öğrenci adaylarından talep ettiği özel bir test bulunmamaktadır. Fransızca eğitim veren her okul bu konuda kendi kriterlerini belirler. Bu okullar hangi testleri istediklerini ve minimum test skorlarını kendileri belirlerler.

Referans ve Niyet Mektupları:

Referans mektubunu öğrencinin sosyal çevresinden, iş çevresinden veya eğitimle alakalı olarak akademik çevresinden herhangi bir kimse yazabilir. Mektuplarda referansı veren kişinin öğrenci adayı ile ilişkisinin detayı, öğrencinin başarılarının ve ön planda olan yeteneklerinin, başvuru yapacağı okulun ve bölümün öğrencinin kariyerine olabilecek katkılarının, ve öğrenci adayının bu bölüme başvurma nedeninin belirtilmesi gerekmektedir.

Niyet mektubu da referans mektubuna benzer ancak niyet mektubunun en önemli özelliği öğrenci adayının diğer adaylar arasından seçilmesini sağlayacak şekilde olmasıdır. Bu mektubun içeriğinde öğrencinin neden Kanada’da eğitim almak istediği, başvuracağı üniversitenin öğrenci adayının gelecekle ilgili planlarına nasıl bir katkı sağlamasını beklediği detaylı açıklanır.
Kanada’da bazı okulların belirli kriterlere uyması gereken niyet mektubu formatları vardır. bu mektuplarda okul öğrenci adayının bazı soruları cevaplamasını ister ve mektup formatını buna göre hazırlar.