ACADEMİCAL PROGRAM

University Preparation 
Haftada 30 Ders

Programın asıl amacı öğrencileri lisans derecesine hazırlamaktır.

PRICE : 
21 Hafta: 600 Ders: 4200 €
33 Hafta: 900 Ders6700 €
Başvuru Ücreti : 300,00 €